Baby Plus

BABY PLUS PROGRAM

(HEALTH SERVICES FOR BABIES UNDER 1 YEAER OLD)

n/n

Health service/ Медициналық қызмет атауы

Number of visits, services rendered /Дәрігерге келу, ұсынылатын қызметтер саны

1

Pediatric supervision till 1 month of age 1 time per 10 days (domiciliary) / 1 айға дейін педиатрдың бақылауында 10күнде 1 рет (үйде)

till 1 month of age / 1 айға дейін

2

Home call of a pediatrician in case of emergency/Педиатрді жедел түрде үйге шақырту

Up to 10 times during 1 calendar year, with subsequent visits on a paid basis. Visit areas are restricted by a street square including: Kaldayakova-Ospanova-Al-Farabi av. -Saina-Rayimbeka (subject to increase of visit area upon mutual agreement) /1 жылдың ішінде 6 ретке дейін, қалғандары ақылы. Үйге шақырту қызмет көрсетуінің аясы келесі көшелердің төртбұрышымен шектеледі: Қалдаяқов-Оспанов-Аль-Фараби даңғылы-Саин-Райымбек (тараптардың өзара келісімімен  қызмет көрсету аясының ұлғайтылуы мүмкін).

3

Examination by/Қарау

1)Pediatrician (at home)/Педиатр (үйде)

2)Neuropathologist (in clinic)/ Невропатолог (клиникада)

3)Orthopedist (in clinic)/Ортопед (клиникада)

4)Eye specialist (by indications, in clinic/ Окулист (көрсетілімдер бойынша, клиникада)

5)Brain US (1 time, the rest by indications)/ Бас мидың УДЗ (1 рет, көрсетілімдер бойынша)

At 1 month 1-айда

                                         

4

Examination by/ Қарау

1)Pediatrician (at home)/Педиатр (үйде)

2)Neuropathologist ( by indications in clinic)/Невропатолог (көрсетілімдер бойынша клиникада)

At 2 months / 2-айда

5

Examination by/ Қарау

1)Pediatrician (at home)/Педиатр (үйде)

2) Orthopedist (in clinic)/Ортопед (клиникада)

3) Neuropathologist (by indications in clinic)/Невропатолог (көрсетілімдер бойынша клиникада)

At 3 months / 3-айда

6

Examination by pediatrician (at home)/ Педиатрдың қарауы (үйде)

at 4 months / 4-айда

7

Examination by pediatrician (at home)/ Педиатрдың қарауы (үйде)

at 5 months / 5-айда

8

Examination by/ Қарау

1) pediatrician (at home)/Педиатр (үйде)

2) Eye specialist (in clinic)/Окулист (клиникада)

3) Neuropathologist (by indications in clinic)/Невропатолог (көрсетілімдер бойынша клиникада)

at 6 months / 6-айда

9

Examination by pediatrician 1 time per month (at home)/ айына 1 рет педиатр қарайды (үйде)

from 7 to 11 months / 7-айдан 11-айға дейін

10

Examination by/ Қарау

1) pediatrician (at home)/Педиатр (үйде)

2)ENT specialist (in clinic)/ Отоларинголог (клиникада)

3) Eye specialist (in clinic)/Окулист (клиникада)

4) Neuropathologist (in clinic)/ Невропатолог (клиникада)

5) Orthopedist (in clinic)/Ортопед (клиникада)

At 12 months / 12-айда

11

Endocrinologist (in clinic)/ Эндокринолог (клиникада)

by indications/ Көрсетілімдер бойынша

12

Heart US/ Жүректі УДЗ

by indications/ Көрсетілімдер бойынша

13

Massage

10 sessions / 10 сеанс

14

Physiotherapy specialist consultation/Физиотерапевттің кеңесі

by indications/ Көрсетілімдер бойынша

15

Physiotherapy procedures/Физиопроцедуралар

5 sessions/ 5 сеанс

16

Blood test, urine test, stool for helminth (at home)/ ЖҚТ, ЖЗТ, құрт жұмыртқасына нәжіс (үйде)

up to 5 times, the rest on paid basis / 5 ретке дейін, қалғандары ақылы түрде

17

Biochemical blood test: ALT, AST, total bilirubin, direct bilirubin, blood glucose (sugar) (in clinic)/ Биохимиялық қан анализі: AЛT, АСТ, Жалпы билирубин, Тікелей билирубин, Қан глюкозасы (қант) (клиникада)

1 time by indications, the rest on paid basis / 1 рет көрсетілімдер бойынша қалғандары ақылы түрде

18

Stool for dysbiosis (in clinic)/ Дизбактериозға нәжіс тапсыру (клиникада)

1 раз/ 1 рет

19

Immunization: hepatitis В, polio, chin cough, diphtheria, tetanus, haemophilus influenza, measles, mumps / Вакцинациялау: гепатит В, полиомиелит, көкжөтел, дифтерия, сіреспе, гемофилді инфекция, қызылша, паротит.

According to an immunization schedule and doctor’s indications / Дәрігердің ұсынымдары мен егулер күнтізбесіне сәйкес

20

Immunization with Prevenar pneumococcal vaccine is provided on paid basis or available free of charge in state healthcare institutions covered by the Central Government Budget / Пневмококқа қарсы «Превенар» вакцинасын егу ақылы түрде жасалады немесе мемлекеттік денсаулық сақтау мекемелерінде Республикалық бюджет қаражаты есебінен ақысыз түрде жасалады.

Согласно календарю прививок и рекомендациям врача / Дәрігердің ұсынымдары мен егулер күнтізбесіне сәйкес

По всем вопросам звоните:

220-70-70, 292-67-56, 293-08-77, 239-07-03, 293-09-66, +7- 777-300-00-03, 292-37-40 (бухгалтерия)

Или закажите обратный звонок: